Folkets Hus Kallhäll Folkets Hus Kallhäll

Folkets Hus Kallhäll - Nöje nära dig! måndag 25 mars 2019

 

arbetarna

Museet har flyttat från Folkets Hus och ligger i anslutning till Kallhälls bibliotek


Bolinders Verkstäder
en del av den svenska industrihistorien

Historien om Bolinders började redan 1844, då bröderna Jean och Carl-Gerhard Bolinder startade sin mekaniska verkstad.

Namnet blev J & CG Bolinders Mekaniska Verkstad AB, och verksamheten låg på Kungsholmen.

Produktionen var under de första årtiondena inriktade på ångmaskiner, träbearbetningsmaskiner och råoljemotorer för bl a fartyg och sågindustrier. Andra gjutna produkter som blev kända var vedspisar, kaminer, köksutrustning som stekpannor, grytor, våffeljärn och köttkvarnar.

Efter Jeans och Carl Gerhards död i slutet av 1800-talet tog Erik August Bolinder över ansvaret. Under hans ledning köpte bolaget 1906 Kallhälls gård. Verkstadslokalerna på Kungsholmen hade blivit för trånga och man ansåg att egendomen i Kallhäll hade bra läge utefter järnvägen mot Västerås samt sjövägen på Mälaren mellan Stockholm och Kallhäll.

1909 startade produktionen i Kallhäll. Inriktningen var då främst spisar och köttkvarnar. Dessutom gjordes gjutgods till Bolinders fabrik på Kungsholmen. Detta transporterades sjövägen in till stan 1919 fanns det ca 1900 anställda i Bolinders båda fabriker på Kungshomen och i Kallhäll.

1932 omorganiserades företaget. Bolinders motoravdelning slogs samman med Munktells i Eskilstuna och kom att heta Bolinder- Munktell. Den andra delen av företaget fortsatte verksamheten i Kallhäll under namnet Bolinders Fabriks AB. Exempel på produkter under 30- och 40-talen är utombordsmotorer (Trim), diskmaskiner, sanitetsgods och emaljerade hushållskärl.

Under andra världskriget tillverkades bl a gengasaggregat och mycket annat till den svenska försvarsindustrin.

På 50-talet kom kylskåp och elspisar att bli stora produkter. Men med tiden mäktade Bolinders inte med konkurrensen från Electrolux, Husqvarna och Elektro Helios. 1956 var nedläggningen av Bolinders Fabriks AB faktum.

Pendeltåg Kungsängen/Bålstalinjen
Station Kallhäll
I anslutning till Kallhälls Bibliotek

Gjutarplan
176 71  JÄRFÄLLA

Bolinder museet kan du besöka följande tider:

Onsdagar mellan kl 13:00-19:00

Vissa lördagar  11.00 – 13.00

Vid andra tider, visning, guidning mm kontakta:
Kåre Andersson, Tel: 070 257 86 44 E-mail: kare_bolinders@hotmail.com